Obec Šubířov Vyhlášky a nařízení

Hlavní menu

Czechpoint

© 2010 — All rights reserved
Design by Lukáš Műller

Vyhlášky a nařízení

příloha

OZV č.1/2020 – o místním poplatku ze psů

Vydáno 5. října 2020

příloha

OZV č.2/2020 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vydáno 5. října 2020

příloha

Obecně závazná vyhláška obce Šubířov č. 01/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.

Vydáno 7. prosince 2017

příloha

OZV č.02/2015 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vydáno 1. ledna 2016

příloha

Nařízení obce Šubířov č. 1/2015. Tržní řád

Vydáno 1. listopadu 2015

příloha

OZV č.01/2015 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání, odsraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Šubířov

Vydáno 1. dubna 2015

příloha

Ceník za pronájem hrobového místa

Vydáno 27. srpna 2012

příloha

OZV č.2/2004 – Požární řád obce

Vydáno 1. dubna 2004

příloha

OZV č.1/2004 – k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem psů

Vydáno 10. února 2004

příloha

OZV č.3/2002 – týkající se řádu veřejného pohřebiště

Vydáno 30. června 2002