Obec Šubířov Úřední deska Archiv

Hlavní menu

Czechpoint

© 2010 — All rights reserved
Design by Lukáš Műller

Archiv úřední desky

příloha

Oznámení zasedání ZO

Vyvěšeno 6. září 2023, sňato 14. září 2023

příloha

Zahájení školního roku

Vyvěšeno 21. srpna 2023, sňato 5. září 2023

příloha

Veřejná vyhláška Optická síť Chobyně

Vyvěšeno 7. srpna 2023, sňato 23. srpna 2023

příloha

Veřejná vyhláška Optická trasa Šubířov – Chobyně

Vyvěšeno 7. srpna 2023, sňato 23. srpna 2023

příloha

Konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Vyvěšeno 7. srpna 2023, sňato 20. srpna 2023

příloha

Zvýšené nebezpečí vzniku požárů

Vyvěšeno 12. července 2023, sňato 7. srpna 2023

příloha

Optická síť Chobyně

Vyvěšeno 3. července 2023, sňato 20. července 2023

příloha

Optická trasa Šubířov Chobyně

Vyvěšeno 3. července 2023, sňato 20. července 2023

příloha

Územní plán Veřejná vyhláška

Vyvěšeno 15. června 2023, sňato 3. července 2023

příloha

Územní plán Výkres předpokládaných záborů

Vyvěšeno 15. června 2023, sňato 3. července 2023

příloha

Územní plán Výkres širších vztahů

Vyvěšeno 15. června 2023, sňato 3. července 2023

příloha

Územní plán Koordinační výkres

Vyvěšeno 15. června 2023, sňato 3. července 2023

příloha

Územní plán Hlavní výkres

Vyvěšeno 15. června 2023, sňato 3. července 2023

příloha

Územní plán Výkres základního členění území

Vyvěšeno 15. června 2023, sňato 3. července 2023

příloha

Územní plán Výkres veřejně prospěšných staveb

Vyvěšeno 15. června 2023, sňato 3. července 2023

příloha

Územní plán Výkres technické infrastruktury

Vyvěšeno 15. června 2023, sňato 3. července 2023

příloha

Územní plán Textová část

Vyvěšeno 15. června 2023, sňato 3. července 2023

příloha

Územní plán Přehled zastavěných ploch

Vyvěšeno 15. června 2023, sňato 3. července 2023

příloha

Územní plán Opatření obecné povahy

Vyvěšeno 15. června 2023, sňato 3. července 2023

příloha

Územní plán Odůvodnění textová část

Vyvěšeno 15. června 2023, sňato 3. července 2023

příloha

Územní plán Přehled navrhovaného USES

Vyvěšeno 15. června 2023, sňato 3. července 2023

příloha

Oznámení zasedání ZO

Vyvěšeno 6. června 2023, sňato 14. června 2023

příloha

Návrh závěrečného účtu obce Šubířov 2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Vyvěšeno 19. května 2023, sňato 20. června 2023

příloha

Návrh závěrečného účtu obce Šubířov 2022 Výkaz zisku a ztráty

Vyvěšeno 19. května 2023, sňato 20. června 2023

příloha

Návrh závěrečného účtu obce Šubířov 2022 Rozvaha

Vyvěšeno 19. května 2023, sňato 20. června 2023

příloha

Návrh závěrečného účtu obce Šubířov 2022 Rozvaha MŠ Šubířov

Vyvěšeno 19. května 2023, sňato 20. června 2023

příloha

Návrh závěrečného účtu obce Šubířov 2022 Výkaz zisku a ztráty MŠ Šubířov

Vyvěšeno 19. května 2023, sňato 20. června 2023

příloha

Návrh závěrečného účtu obce Šubířov 2022

Vyvěšeno 19. května 2023, sňato 20. června 2023

příloha

Návrh závěrečného účtu obce Šubířov 2022 Výkaz FIN 2–12

Vyvěšeno 19. května 2023, sňato 20. června 2023

příloha

Návrh závěrečného účtu obce Šubířov 2022 Příloha MŠ Šubířov

Vyvěšeno 19. května 2023, sňato 20. června 2023
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29