Obec Šubířov Úřední deska Archiv

Hlavní menu

Czechpoint

© 2010 — All rights reserved
Design by Lukáš Műller

Archiv úřední desky

příloha

Oznámení o konání ustavujícího zasedáni nově zvoleného zastupitelstva obce

Vyvěšeno 13. října 2022, sňato 20. října 2022

příloha

Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

Vyvěšeno 7. října 2022, sňato 23. října 2022

příloha

Územní plán Šubířov Výkres věřejně prospěšných staveb, opatření a sanací

Vyvěšeno 27. září 2022, sňato 9. listopadu 2022

příloha

Územní plán Šubířov Výkres základního členění

Vyvěšeno 27. září 2022, sňato 9. listopadu 2022

příloha

Územní plán Šubířov Výkres technické infrastruktury

Vyvěšeno 27. září 2022, sňato 9. listopadu 2022

příloha

Územní plán Šubířov Výkres širších vztahů

Vyvěšeno 27. září 2022, sňato 9. listopadu 2022

příloha

Územní plán Šubířov Výkres předpokládaných záborů

Vyvěšeno 27. září 2022, sňato 9. listopadu 2022

příloha

Územní plán Šubířov Veřejná vyhláška

Vyvěšeno 27. září 2022, sňato 9. listopadu 2022

příloha

Územní plán Šubířov Přehled zastavěných ploch

Vyvěšeno 27. září 2022, sňato 9. listopadu 2022

příloha

Územní plán Šubířov Odůvodnění návrhu

Vyvěšeno 27. září 2022, sňato 9. listopadu 2022

příloha

Územní plán Šubířov Návrh záboru

Vyvěšeno 27. září 2022, sňato 9. listopadu 2022

příloha

Územní plán Šubířov Návrh

Vyvěšeno 27. září 2022, sňato 9. listopadu 2022

příloha

Územní plán Šubířov Koordinační výkres

Vyvěšeno 27. září 2022, sňato 9. listopadu 2022

příloha

Územní plán Šubířov Hlavní výkres

Vyvěšeno 27. září 2022, sňato 9. listopadu 2022

příloha

Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2022

Vyvěšeno 24. září 2022, sňato 20. listopadu 2022

příloha

Milostivé léto II

Vyvěšeno 21. září 2022, sňato 22. října 2022

příloha

Informace volby

Vyvěšeno 21. září 2022, sňato 25. září 2022

příloha

Oznámení zasedání ZO

Vyvěšeno 13. září 2022, sňato 21. září 2022

příloha

Oznámení o době a místě konání voleb

Vyvěšeno 7. září 2022, sňato 25. září 2022

příloha

Nabídka práce Charita Konice

Vyvěšeno 1. září 2022, sňato 7. října 2022

příloha

Zahájení školního roku

Vyvěšeno 24. srpna 2022, sňato 3. září 2022

příloha

Kontrola kotlů

Vyvěšeno 17. srpna 2022, sňato 10. září 2022

příloha

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

Vyvěšeno 4. srpna 2022, sňato 25. září 2022

příloha

Pozvánka na losování čísel volebních stran

Vyvěšeno 3. srpna 2022, sňato 25. září 2022

příloha

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Vyvěšeno 25. července 2022, sňato 25. září 2022

příloha

Návrh Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

Vyvěšeno 1. července 2022, sňato 12. srpna 2022

příloha

Územní plán Šubířov

Vyvěšeno 15. června 2022, sňato 25. července 2022

příloha

Územní plán Šubířov

Vyvěšeno 15. června 2022, sňato 25. července 2022

příloha

Územní plán Šubířov Hlavní výkres

Vyvěšeno 15. června 2022, sňato 25. července 2022

příloha

Územní plán Šubířov

Vyvěšeno 15. června 2022, sňato 25. července 2022
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27